Facaderens

Om facaderens

Hos Removeit360 har vi stor erfaring med rensning af facader og vi udfører alle former for facaderens – f.eks. aluminiumsfacader, naturstensfacader og mineralske overflader som f.eks. beton, mursten og pudsede facader. Vi laver både koldt- og hedvandsrensning. Når vi renser din facade afhænger metoden vi bruger meget af, hvordan din facade er. Vi bruger enten højtryksrensning eller rensning med miljøvenlige kemiske produkter. Efter rensning kan vi imprægnere facaden. Dette anbefaler vi for at gøre vedligeholdelsen nemmere.

De danske vejrforhold har også en betydning for facaden, samt tidligere vedligeholdelse af bygningerne. Derfor er facaderens supervigtigt for vedligeholdelsen af en bygning, og vi anbefaler derfor, at du får vedligeholdt en pæn facade. Derfor tilbyder vi en vedligeholdelsesaftale, så din facade holder sig flot i mange år.

Når vi har været ude og rense din facade, rydder vi altid op efter os og efterlader ingen spor udover en ren facade. Vi leverer altid et 100% tilfredsstillende resultat og bruger altid billeddokumentation. På den måde kan du virkelig se, at der er sket en forskel.